हिन्‍दुस्‍तान एंटिबायोटिक्‍स लि.

                                    (भारत सरकार का उपक्रम)

                                                              उत्‍पाद सूची फार्मा

 

1.  ब्रंराडेड

क्र.संख्या.

               रचना

           प्रमाण

 

 

टैबलेट्स

1. ड्राक्सीबिड

सेफोड्रॉकसील

125,250,500 मि.ग्रा

2.पेनक्वीन

सिप्रोक्लोक्सिन हायड्रोक्लोराइड

250,500 मि.ग्रा

3.पेनक्वीन-टी झेड

सिप्रोक्लोक्सिन टिनीडाझोल

250+300,500+600

4.इरास्टर

एरीथ्रोमायसिन स्टीरेट

250,500 मि.ग्रा

5.नॉर यू

नॉरफ्लोकसासिन

400 मि.ग्रा

6.केपेन

फिनॉकसी मिथेल पेनिसिलिन पोटॅशियम

125,250 मि.ग्रा

7.डेलॅमिन डी टी

अमोसिलिन ट्राइहाईट्रेट

125,250 मि.ग्रा

8.हैलोरान

डायक्‍लोफेनिक सोडियम

50,100 मि.ग्रा

9.हैलोरान प्‍लस

डायक्‍लोफेनिक सोडियम + पैरासिटामॉल

50+500 मि.ग्रा

10.फ्लोक्‍वीन

स्‍प्राफ्लोकसीसीन

100,200 मि.ग्रा

11.प्‍लाझीलौक

सिओफ्लोकसासिन

500 मि.ग्रा

12.हालक्‍लेव

एमॉसिलिन + पोटैशियम क्‍लाउलानेट

325,625,1000 मि.ग्रा

13.प्रीलॉकेफ

सेफाक्सिलिन

125 मि.ग्रा

14.हाललाझ

फ्लुकोनझोल

150,200 मि.ग्रा

15.हैक्‍झीम

सेफाकझीम

 

 

 

कैप्‍सूल्‍स

1.प्रिलोसेप

सिफालिसिन

250,500 मि.ग्रा

2.डेलामिन

अमॉक्‍सालिन ट्रायहाइड्रेट

250,500 मि.ग्रा

 

 

इंजेक्‍शन्‍स

1.हाल्‍टेक्‍स

सिफोटेक्‍झीम सोडियम

250,500,1000 मि.ग्रा

2.हाल्‍टेक्‍स एस

सिफोटेक्‍झीम सोडियम + सल्‍बैक्‍टम

375,750,1500 मि.ग्रा

3.हेक्‍सोन

सेफट्रिएक्‍झोम सोडियम

250,500,1000 मि.ग्रा

4.हेक्‍सोन एस

सेफट्रिएक्‍झोम सोडियम सल्‍बैक्‍टम

375,750,1500 मि.ग्रा

5.डायनासिल

एम्‍पीसिलिन सोडियम

250,500 मि.ग्रा

6.लॉंन्‍गासिलिन

बेंझाथिन पेनिसिलिन

6,12,24 लाख

7.ट्रॉंसफ

सेफोपैराझोन सोडियम

1000 मि.ग्रा

8.ट्रॉंसफ एस

सेफोपैराझोन सोडियम+ सल्‍बैक्‍टम

1000 मि.ग्रा

9.हालपेन

मेरोपेनम ट्रायहाइड्रेट

500,1000 मि.ग्रा

10.सोडिसिलिन

बेंझाइल पेनिसिलिन

5,10 लाख

11. हालक्लाव

एमॉक्सिलिन + पोटॅशियम क्लाउलानेट

300,600,1200मि.ग्रा

 

 

आय वी फल्‍यूइड

1.प्‍लाझीलॉक

लिओफ्लॉक्सिन

    100 मि.ली

2.हेक्‍सपेन

पॉलिमर फ्रॉम डीग्रेट जीलेटिन फॉर

         500 मि.ली

 

आयवी इफ्यूजन 3.5%

 

 

मौखिक तरल

1.हामायसिन

हामायसिन संस्‍पेशन

10 मि.ली

 

 

2.  जेनरिक

 

कैप्‍सल्‍स

1.टेट्रासायक्लिन

250,500 मि.ग्रा

2.एम्पिसिलिन सोडियम

250,500 मि.ग्रा

3.एमोक्सिलिन ट्रायहाड्रेट

250,500 मि.ग्रा

4.सेफालैक्सि‍न

250,500 मि.ग्रा

 

टैब्‍लेट्स

1.कोट्रीमॉकस्‍याझोल(ट्रीमेथोप्राइम + सल्‍फामेथोक्‍झोल)

एस एस,डी एस,पी एस

2.सिप्रोफ्लोक्‍सॅसिन हाइड्रोक्‍लोराइड

हाइड्रोक्‍लोराइड

3.सिप्रोफ्लोक्सिन हाइड्रोक्‍लोराइड + टिनिडाझोल

250+300,500+600 मि.ग्रा

4.एरिथ्रोमायसिन सिट्रेट

250,500 मि.ग्रा

5.रॅनिटिडिन हाइड्रोक्‍लोराइड

150,300 मि.ग्रा

6.नॉरफ्लॉक्सिन

125,250 मि.ग्रा

7.फेनॉक्सि मिथेल पेनिसिलिन पोटॅशियम

125,250 मि.ग्रा

8.सेफोड्रॉक्सिल

125,250,500 मि.ग्रा

9.क्‍लोरोक्विन फॉस्‍पेट

250 मि.ग्रा

10.डायक्‍लोफेनिक सोडियम

50,100 मि.ग्रा

11.डायक्‍लोफेनिक सोडियम + पॅरासिटामॉल

50 + 500 मि.ग्रा

12.स्‍पारफ्लोक्‍सॅसिन

100,200 मि.ग्रा

13.सेफालॉक्सिन

125 मि.ग्रा

14.एमॉक्सिलिन ट्रायहाइड्रेट

125,250 मि.ग्रा

15.लिओफ्लोक्‍सॅसिन

500 मि.ग्रा

 

इंजेक्‍शन

1.बेंझाइल पेनिसि‍लिन

5,10 लाख

2.फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन

4,20,40 लाख

3.स्‍टेप्‍टोमायसिन सल्‍फेट

0.75,1 मि.ग्रा

4.सेफोटॅक्‍झीम सोडियम

250,500,1000 मि.ग्रा

5.सेफोटॅक्‍झीम सोडियम + सल्‍बैक्‍टम

375,750,1500 मि.ग्रा

6.सेफ्टीयाझोन सोडियम

250,500,1000 मि.ग्रा

7.सेफ्टीयाझोन सोडियम + सल्‍बैक्‍टम

375,750,1500 मि.ग्रा

8.बेंझाथिन पेनिसिलिन

6,12,24 लाख

9.एम्‍पीसिलिन सोडियम

250,500 मि.ग्रा

10.सेफोपैराझोन सोडियम

1000 मि.ग्रा

11.सेफोपैराझोन सोडियम + सल्‍बैक्‍टम

1000 मि.ग्रा

 

 

इंट्रा वीनस फ्ल्‍यूड

1.सिप्रोफ्लोक्सिन हाइड्रोक्‍लोराइड

2 मि.ग्रा/ मि.ली

2.डेक्‍ट्रोल

5,10,25%

3.सोडियम क्‍लोराइड

0.90%

4.सोडियम क्‍लोराइड एवं डेक्‍ट्रोल

0.45%+5%,0.90%+5%

5.कॉम्‍प सोडियम लॅक्‍टेट

एसटीडी

6.मैट्रोनिडाझोल

5 मि.ग्रा/ मि.ली

7.मैनिटौल

5 मि.ग्रा/ मि.ली%

8.प्‍लाजमा व्‍हाल्‍यूम एक्‍सपांडर

एसटीडी

 

 

3.  खेतिहर

 

एग्रो उत्‍पाद नाम

1. स्‍प्‍टोसायक्लिन

2. ऑरियोफंगिन सोल

3. ओझोटोमिल

4. फास्‍फोमिल

5. हयूमर

                        

व्‍हर्टिनरी उत्‍पाद नाम  

1. इंजे वेटोपेन

2. इंजे लॉंगॅसिलिन

3. हामायसिन एवीएस

4. अल्‍केन्‍डाझोल सस्‍पेंशन

5. पीपेराझोन लिक्विड 45%

 

4.  बल्‍क ड्रग्‍ज

 

1.      बेंझामिन पेनिसिलिन जी

2.      ऑरियोफंगिन

3.      हामायसिन

 

 

 

5.निर्यात

 

क्र.सं.

उत्‍पाद

सेफ लाईफ

ब्रान्‍ड नेम

01

बेंझाल पेनिसिलिन फॉर इंजे.बीपी    

5,00,000 आय.यू

10,00,000 आय.यू

50,00,000 आय.यू

36

 

सोडिसिलिन

सोडिसिलिन

सोडिसिलिन

02

फोरटीफील्‍ड प्रोकॅसिन पेनिसिलिन फॉर इंजे.बीपी

4,00,000 आय.यू

40,00,000 आय.यू

48

 

03

बेंझॅथिन पेनिसिलिन बीपी पाऊडर फॉर इंजे

12,00,000 आय.यू

24,00,000 आय.यू

36

 

04

प्रोकॅसिन पेनिसिलिन फॉर इंजे.बीपी

30,00,000 आय.यू

48,00,000 आय.यू

36

 

05

एम्पिसिलिन सोडियम फॉर इंजे.बीपी

250 मि.ग्रा

500 मि.ग्रा

36

 

06

एम्पिसिलिन क्‍लोक्‍सॅसिलिन इंजे.बीपी

250 मि.ग्रा

500 मि.ग्रा

24

 

07

स्‍टराइल सेफोटॅक्झिम सोडियम यूएसपी

250 मि.ग्रा

500 मि.ग्रा

24

 

08

स्‍टराइल सिझॉलिन सोडियम यूएसपी

500 मि.ग्रा

1000 मि.ग्रा

24

 

09

सेफ्टीझोन 1 ग्राम

250 मि.ग्रा

500 मि.ग्रा

24

 

10

सेफ्टीझोन + सल्‍बैक्‍टम

375 मि.ग्रा

750 मि.ग्रा

1500 मि.ग्रा

 

 

11

सेफोटॅझिम + सल्‍बैक्‍टम

375 मि.ग्रा

750 मि.ग्रा

1500 मि.ग्रा

 

 

12

सेफोपॅराझोन 1 ग्राम

 

 

                                          

आय.वी.फ्लूड 

01

ग्‍यूकोज इंट्रावीनस इंजे बीपी

5% डब्‍लू/वी 500 एमएल

10% डब्‍लू/वी 500 एमएल

36

5डी  

02

सोडियम क्‍लोराइड एवं ग्‍यूकोज इंट्रावीनस इंजे बीपी

(0.9% + 5%) डब्‍लू/वी 500 एमएल

36

डीएनएस

03

सोडियम क्‍लोराइड इंट्रावीनस इंजे बीपी

36

एनएस